Pinigų horoskopas 2021 m. – astrologinė finansų prognozė

Avinas (03.21-04.20) „Gyvenk dabar, mokėk vėliau!“

2021 m. pinigų horoskopas rodo gerą finansiniu požiūriu laikotarpį ir gana dideles augimo galimybes. 2021 m. pinigai Avinui bus tarsi žalioji kortelė nuotykiams – tik popieriukai, kurie suteikia jiems galimybę eiti ir daryti tai, ką nori daryti su savo gyvenimu. Avinams patinka pinigai, bet jie nėra svarbiausi. Matote, jiems nėra taip svarbu užtikrintumas, todėl vargu ar uždirbti didžiulę pinigų krūvą 2021 m. bus jų tikslas „numeris vienas“. Šiais metais Avino požiūris į pinigus dažniausiai bus drąsus ir rodantis pasitikėjimą savimi. Jie tiki, kad „kažkas įvyks“, jeigu jau viskas atrodys labai blogai. Avinai iš tiesų yra dosnūs žmonės ir 2021 m. jie paskolins Jums pinigų, jeigu tik jiems jų bus likę. Jų finansines nesėkmes iš tiesų lemia ugninga prigimtis. Avinai kaip grupė linkę gyventi ir pinigus leisti impulsyviai: jų šūkis yra „Gyvenk dabar, mokėk vėliau!“ – ir jiems dažnai reikia susiveržti diržą, kol sulauks algos. Būkite atsargus skolindamas jiems pinigų – jie lengvai gali užmiršti juos grąžinti!

 

Jautis (04.21-05.21) Jaučiui pinigų požiūriu nėra konkurentų

Jaučiai yra vieni geriausių pinigų valdytojų iš visų zodiako ženklų – pinigai jiems labai patinka, ir tikėtina, kad 2021 m. finansų srityje jiems seksis puikiai. Pinigai Jaučiui vienareikšmiškai reiškia užtikrintumą. Jaučiai yra praktiški ir nusiteikę realistiškai, jie žino, kad be grynųjų pinigų toli nenukeliausi. 2021 m. jie labai sunkiai dirbs, kad užsitikrintų patogų gyvenimą, o tada užsikėlę aukštai kojas galės pailsėti! Jaučiui pinigų požiūriu nėra konkurentų: jis puikiai valdo biudžetą, pavyzdžiui, visada laiku apmoka sąskaitas, veltui nepraranda nė cento. Jaučiams nepatinka būti skolingiems, taip pat pirkti išsimokėtinai. Jie atsargiai elgiasi su pinigais, tačiau yra gana dosnūs. Jei norite juos tikrai suerzinti, paslėpkite jų piniginę.

 

Dvyniai (05.22-06.21) Yra pakankamai gudrūs užsidirbti pinigų, bet jiems tai greitaia tsibosta

2021 m. Dvyniams nereikės per daug jaudintis dėl pinigų, taip pat finansinis saugumas n ebus jų prioritetas šiais metais. Jiems pinigai reiškia bilietą į pramogų ir kultūros pasaulį – o tai jiems svarbiausia, kaip ir jų pačių mobilumo galimybė! Greitai susivokiantys Dvyniai yra p akankamai gudrūs užsidirbti pinigų, bet jiems tai greitai atsibosta ir jie greitai atsisako p rojekto, – anksčiau nei pasiekia tai, ko nori. Jie puikiai prekiauja ir gali greitai pateikti idėjų. D vyniai yra puikūs pardavėjai ir sandorių sudarytojai. Jeigu Jums tenka dirbti su Dvyniais, i šlaikykite šaltą protą! Dosnius Dvynius gali trikdyti finansiniai dalykai, ir jų įsivaizduojamame i dealiame pasaulyje jie visus piniginius reikalus leistų tvarkyti partneriui.

 

Vėžys (06.22-07.23) 2021 m. atneš daug pinigų

Vėžiams 2021 m. žada „stebuklingą prisilietimą“ prie pinigų, o jų finansinių gebėjimų ir k ompetencijos šiais metais teliks pavydėti. Vėžiams 2021 m. atneš daug pinigų. Pinigai vėžiui yra tam tikri „šarvai“, ir jų pelnymas padidina pasitikėjimą savimi. Vėžiai puikiai tvarko n amų ūkio biudžetą ir sugeba kuo geriausiai panaudoti kiekvieną eurą. Todėl jeigu Jūsų partneris yra Vėžys, tiesiog atsipūskite ir leiskite jam tvarkytis su pinigais! Jie gali būti ir taupūs iki godumo, suteikti pirmenybę kitiems, kad apmokėtų sąskaitas. Tačiau jų nereikia p rašyti, kad aukotų labdarai, taip pat mielai padeda artimiesiems, kuriems to reikia.

 

Liūtas (07.24-08.23) „Pinigai atsiras, kai jie bus tikrai reikalingi!“

Prabangą mėgstantys Liūtai mano, kad pinigai egzistuoja tik tam, kad padėtų jiems parodyti, j og nusipelno to, kas geriausia gyvenime! Liūtai pinigus suvokia kaip pagrindą geram gyvenimui, ir būdami „karališkasis“ zodiako ženklas dažnai gyvena virš savo galimybių ribos. Kūrybingi ir talentingi Liūtai dažnai geba uždirbti pinigus, tačiau nebūna taip pat rimtai nusiteikę ir motyvuoti, kai reikia tvarkyti savo sąskaitas. 2021 m. biudžeto subalansavimas j iems atrodys nuobodus reikalas (ypač turintiems mažai pajamų eilučių savo popieriuose), t odėl gresia ir skolos. 2021 m. jie mėgins išspręsti savo finansines problemas daugiau skolindamiesi iš banko! Liūtai yra tikrai dosnūs žmonės, bet kaip zodiako monarchai jie mėgsta užriaumoti ant kitų. Jie iš tiesų pasikliauja tuo, kad pinigų atsiras, kai jie bus tikrai r eikalingi, ir jiems taip iš tiesų nutinka.

 

Mergelė (08.24-09.23) Retai išleidžia arba skolina savo pinigus

Šiais metais Mergelė labai jaudinsis dėl finansų, todėl pinigai banke reikš ramybę. Mergelei labai patinka savarankiškumas ir gebėjimas „susimokėti už save“. Todėl, kol neužsitikrino tam t ikro saugumo, mergelė niekada neatsipalaiduos – net ir pakankamai daug sukaupus, šio z odiako ženklo atstovui sunku sustoti! Mergelė mano, kad „visko gali atsitikti“, todėl geriau b ūti visada viskam pasiruošus! Kalbant apie pinigų valdymą, dauguma Mergelių yra tiesiog t alentu apdovanoti. 2021 m. Mergelės genialiai tvarkys savo finansus ir jokiu būdu nepraras n ė cento. Šio ženklo atstovai gali verstis ir su mažiau pinigų ir daro tai su malonumu. Mergelės retai kada iššvaisto arba skolinasi pinigus ir gali neparemti tų, kas taip daro!

 

Svarstyklės (09.24-10.23) Pinigus suvokia kaip leidimą į malonumų pasaulį

Svarstyklėms patinka pinigai, ir juos suvokia kaip leidimą į malonumų pasaulį – tai tarsi toks b ilietas paauksuotais krašteliais. Turėdamas jį, turėsi visa kita! Daugumos Svarstyklių savivertė yra aukšta, taip pat ir jų gyvenimo lygis 2021 m. bus aukštas. Svarstyklės labai nesijaudina dėl saugumo, todėl dažniausiai yra gana ramūs dėl pinigų. Šio ženklo atstovai pakankamai kompetentingi tvarkyti savo grynuosius pinigus, nors sprendimus, susijusius su p inigais, linkę patikėti partneriams. Todėl nereikia jų kaltinti, jei kas nors nepasiseks su pinigais! Svarstyklės 2021 m. vilkins sąskaitų apmokėjimą ir šiuo požiūriu gali elgtis ekstravagantiškai. Tačiau Svarstyklės dosnios ir būtinu atveju išlaikys savo partnerius.

 

Skorpionas (10.24-11.22) Pinigai reiškia galią ir kontrolę

Pinigai jiems visų pirma yra finansinės galios ženklas, ir 2021 m. Skorpionai gali būti kaip apsėsti, kai tai bus susiję su pinigų uždirbimu. Pinigai jiems reiškia galią ir kontrolę, kurios jie t rokšta. Kai kurie, pavyzdžiui, Bilas Geitsas, tampa milijardieriais. Bet Skorpionai, kuriems mažiau seksis, šiemet gali patirti bankrotą. Skorpionai gana gerai tvarkosi su pinigais, tačiau gali būti pernelyg kontroliuojantys. Jei mėginsite patarti, kaip geriau tvarkytis, tada tikrai ištiks k atastrofa! Paslaptingiems Skorpionams kartais gali kilti pagunda apgauti mokesčių inspekciją ir jie niekada ir nė už ką neatskleis paslapties, kiek turi pinigų banke. Kartais net a psimeta, kad yra pilkos spalvos, nors iš tikrųjų turi tiek santaupų, kad galėtų sužibėti! Paskolinę pinigų Skorpionui, juos tikrai vėl atgausite.

 

Šaulys (11.23-12.21) Daug kas 2021 m. pateks į milijonierių sąrašą

Šauliui 2021 m. turėtų būti sėkmingiausi iš visų zodiako ženklų – daug šaulių pateks į milijonierių sąrašą. Ironiška, kad Šauliai mėgsta turėti daug grynųjų, tačiau jie nesuka galvos dėl pinigų. Pinigai jiems – pasas, su kuriuo gali keliauti į laisvąjį pasaulį, ne dalykas, dėl kurio j austųsi „saugūs“. Leisti pinigus mėgstantys Šauliai linkę gyventi virš savo galimybių ribos. Tačiau tam, kad suvestų balansą, jie pasiruošę susiveržti diržus. Šauliams patinka visokios s pekuliacijos, ir jų vadovavimasis „nuojauta“ dažnai atsiperka. Vieną dieną jie viską išleis iki paskutinio cento, o kitą – sužinos, kad laimėjo loterijoje! Drąsūs ir t iesūs Šauliai lengvai paskolina pinigų, taip pat gana lengvai skolinasi. Tačiau kai reikalai s usiję su finansų planavimu, jie labiau pasikliauja, kad juos aplankys „laimės paukštė“, ir n epuola skaičiuoti, kiek turi centų!

 

Ožiaragis (12.22-01.20) Verslūs Ožiaragiai dažnai tampa milijonieriais

Nestokojantys apdairumo Ožiaragiai 2021 m. į pinigus žiūrės labai rimtai. Jie gali būti kilę iš neturtingos šeimos, tačiau, jeigu turės pinigų, jausis visiškai saugiai. Verslūs Ožiaragiai d ažnai tampa milijonieriais – neretai dar nebūdami ir 40 metų. Ožiaragiai yra taupūs, todėl kiti dažnai laiko juos šykščiais. Bet jie puikiai moka skaičiuoti kiekvieną centą ir geba jį p aversti euru. Iš prigimties būdami pesimistais, jie mėgsta susiplanuoti ateitį. Vienintelė p roblema yra tai, kad jie mano, jog viską žino geriau už kitus! Šiais metais jie gali skolintis p inigų nekilnojamajam turtui įsigyti arba investuoti į verslą – o jeigu Jūs planavote iš jų gauti p askolą, geriau prašykite jos iš kitų.

 

Vandenis (01.21-02.19) Pinigai yra „tik popieriukai su skaičiukais“

Vandenis bus vienas iš tų zodiako ženklų, kurie šiais metais mažiausiai galvos apie pinigus, ojo ryškus, išskirtinis intelektas bus sutelktas kažkam kitam, ne pinigams įgyti. Nėra taip, kad Vandenis negalėtų tapti milijonieriumi – dėl „genialumo“ šio zodiako ženklo milijonierių yra nemažai! Bet jie turtingi tampa nejučia, pinigų užsidirbimui nėra taip atsidėję. Pinigai yra „tik popieriukai su skaičiukais“, jiems saugumas yra vidinis užtikrintumas. Vandeniai iš tiesų y ra dosnūs žmonės ir visada paskolins pinigų, jei tik jų turės. Jų gyvenimo būdas pasižymi t aupumu, jiems nepatinka išlaidauti. Nors jie viską daro gana kruopščiai, bet pinigams gana d ažnai neskiria pakankamai dėmesio. Jie gyvena savo pasaulyje ir 2021 m. gali netgi pamiršti sumokėti sąskaitas! Šiuolaikinės technologijos dažniausiai yra geriausia priemonė s u jais susisiekti ir atkreipti jų dėmesį į banko sąskaitos būseną.

 

Žuvys (02.20-03.20) Požiūris į pinigus: „lengvai ateina ir lengvai išeina“

Kalbant apie pinigus, Žuvims 2021 m. atneš daug netikėtumų. Atrodo, kad Žuvys stokoja aiškaus supratimo ir praktiškumo, tačiau iš tiesų šio zodiako ženklo atstovai gana sumaniai

tvarkosi su pinigais. Vienaip ar kitaip, Žuvys pinigus laiko priemone džiaugsmui patirti – tokia Ž uvims atrodo jų pagrindinė funkcija. Net kalbant apie turtingus šio zodiako ženklo a tstovus, jų požiūris į pinigus: „lengvai ateina ir lengvai išeina“. Jautrios širdies Žuvys

nesunkiai paskolins pinigų kitiems, ir tada – o siaube! – paaiškės, kad jų nepakanka savoms s ąskaitoms sumokėti! Tada Žuvys supanikuos ir ieškos būdų, kaip atrasti visus būdus pinigų srautams, kol jų vėl atsiras, ir vėl bus gerai!

Straipsnio šaltinis: h ttps://www.yearly-horoscope.org/horoscope-2021/money/

Altero.lt plečia savo siūlomų paslaugų spektrą su Edrauda.lt

Pirmaujanti Baltijos šalyse finansų palyginimo platforma Altero.lt, didindama savo finansinių produktų pasiūlą, paskelbė apie integraciją su draudimo produktų platforma Edrauda.lt, kurios specializacija yra draudimo produktų paieška ir palyginimas. Ši strateginė partnerystė po vienu stogu sujungia daugybę finansinių sprendimų, skirtų individualiems vartotojams (B2C) ir mažoms bei vidutinėms įmonėms (MVĮ).

Smart ID: patogus asmens identifikavimo būdas

Smart ID - inovatyvus asmens identifikavimo ir patvirtinimo sprendimas. Tai saugus būdas atlinkti elektroninės bankininkystės paslaugas ar pasirašyti dokumentus nuotoliniu būdu. Atsisiuntus Smart ID programėlę ir patvirtinus savo asmens duomenis internetiniu banku ar asmens dokumentu, pasiekti įvairias virtualias platformas tampa žymiai lengviau, o apie stovėjimą eilėse galima visai pamiršti.

Naujo automobilio link: lizingas ar paskola – kas naudingiau?

Palūkanos, nuosavybė, draudimas, apribojimai ir kita... Laikas palyginti!

Sveikiname Laimės rato didžiojo prizo laimėtoją!

Liūdime pabaigę Laimės rato dovanų dalybas, bet džiaugiamės galėdami paskalbti didžiojo 1500 eurų laimėtoją, kuriuo tapo dalyvis el. paštu: jurgispos*****@gmail.com Didžiausi sveikinimai nuo visos Altero.lt komandos! ✨✨